Maak kennis met Monique Schaminée

Monique is geschoold als docent VO en leerkracht PO. Zij heeft zich via ECHA, Novilo, beeldcoaching en Positive Discipline gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen van 5-15 jaar. Sinds 2006 doet zij dit vanuit haar eigen praktijk: Ludiq en sinds 2009 in het fulltime HB onderwijs (PO en VO). Zij is mede auteur van het boek ‘Onderpresteren. Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken’. Monique geeft workshops over de ontwikkeling van de hersenen, executieve vaardigheden en onderpresteren vanuit haar eigen praktijk en via Novilo. Ze is de grondlegger van het ontwikkelen van executieve functies door middel van het spelen van bord-, denk- en redeneerspellen. Naast deze professionele activiteiten is zij medeoprichter van Stichting peers2play en Stichting Festival van Talent waarmee ze respectievelijk kampen voor hoogbegaafde kinderen en het Festival van Talent organiseert.

Meer info over Monique op haar persoonlijke website Ludiq

Foto Monique Schaminée