Maak kennis met Emma Moeyaert

Hedendaagse opvoeding is met ups en downs. Toch mag ouderschap geen last worden, maar dient het een verbinding te zijn tussen jezelf als ouder(s) en kind. Wanneer je kind een diagnose krijgt (ASS, ADHD, leerstoornis etc.), gedragsproblemen heeft of moeite vertoont met emoties kan dit als ouder soms lastig aanvoelen. Hier kan samen op pad gegaan worden om terug rust te vinden in je ouderschap en binnen het gezin. Via ouder-kind gesprekken of spel- en creatieve therapievormen gaan we samen op zoek naar wat werkt.

Emma deed al ervaring op in het werken met kleuters en kinderen met een verscheidenheid aan ontwikkelingsproblematieken door stages in revalidatiecentra en ondersteuningscontext. Dit jaar volgt ze ook de opleiding ‘Autisme’ om zich hierin nog verder te specialiseren. Zelf is Emma BRUS van een jongere broer met autisme en schreef ze haar thesis over ASS en Gamen.

Waarvoor kan je onder andere bij Emma terecht?

  • Omgang en acceptatie van ontwikkelingsproblemen (ASS, ADHD, leerstoornissen, dysfasie, dyspraxie …)
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Communicatie tussen ouder-kind
  • Opvoedingsvragen of problemen rond verschillende thema’s (eten, slapen, schermtijd …)
  • Begeleiding rond autismespectrumstoornis
Instagram
Emma Moeyaert

Klinisch Orthopedagoog

Klinische erkenning
Visumnummer: 397358

€ 60 per sessie 60″

€ 90 per sessie 90″

Maak een afspraak